Mgr. Zuzana Šofraneková

Klinická psychologička, psychoterapeutka, certifikovaná koučka

Pracovné skúsenosti

2022 - súčasnosť:  Ambulancia klinickej psychológie Košice

2017-2022:  Psychiatrická nemocnica Michalovce.

2017-2019:  Vzdelávacia spoločnosť Satisfactory, ktorej zakladateľom je Ján Dubnička. 

 

Vzdelanie

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia (SIVP, 2024)

 

Dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť; 2018 – 2023)

 

Špecializačné štúdium klinickej psychológie (Slovenská zdravotnícka univerzita; 2018 – 2022)

 

ICF Medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania BCTC (Business Coaching College; 2017)

 

Štúdium psychológie (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2012 – 2017)

 

 

Ďalšie vzdelanie

PSYCHOLÓGIA a KOUČING

Diferenciálna diagnostika dospelých v klinicko-psychologickej praxi (doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, PhD.; 2024)

Práca s emóciami – ľútosti, zahanbenia a poníženia, prvky KBT prístupu a arteterapie (PhDr. Monika Piliarová, PhD.; 2024)

Moderná psychologická diagnostika psychotických porúch (doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.; 2023)

ÚZKOSŤ. Psychodynamický pohľad na fenomenológiu úzkosti, jej funkciu, prejavy, neurobiologické súvislosti (Mgr. Dominika Bednárová; 2023)

Ako sa dostať z labyrintu panických záchvatov a úzkosti (MUDr. Radkin Honzák, CSc.; 2023)

Cognitive Behavioural Therapy for Eating Disorders (Elmira Strange, MPhil, Dip.; 2023)

ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI. Psychodynamický pohľad na osobnosť v norme a patológii (Mgr. Dominika Bednárová; 2023)

Kurz hypnózy a autogénneho tréningu (PhDr. Eugen Čižek; 2021)

Rorschachova metóda podľa Exnera (PhDr. Katarína Petrová; 2019)

The 15 Law of Growth (Owen Fernandes, B. Tech., MBA; 2016)

Vnímavý kouč (Mgr. Ján Dubnička, ACC; 2016)

Skupinová dynamika (Mgr. Vladimír Hambálek; PhDr. Ivan Valkovič; 2015)

Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie (Mgr. Bc. Ondrej Kubík, PhD.; 2015)

...

 

MARKETING a iné

Neuroveda v marketingu – psychológia nákupných rozhodnutí (Ing. Hana Kloučková; 2023)

Online automat (Petra Boteková, MA; 2023)

Sales Message Academy (Ing. Tereza Kassasová; 2023)

Facebook reklama od A po Z (Ing. Kristýna Hrabalová; 2023)

Creative academy (2022)

Mentortools business academy (Ing. Zuzana Pilčíková; 2021)

Krabička praktického marketingu (Filip Malý; 2021)

Kurz výživového poradenstva (Welko inštitút; 2021)

...

kontakt: zuzana.sofranekova@gmail.com

instagram: @mojapevnavola @krabickastastia